Maskinarbeid

Grønås Bygg AS har en moderne maskinpark som kan takle de fleste jobbene.

Ønsker du gravearbeid, grunnarbeid, planering, graving av dammer, søyleboring, masseforflytning, samt fjerning av masse så kan vi hjelpe deg.

  • Grunnarbeid og tomter
  • Grøfting og kantfjerning
  • Kloakk og dreneringer
  • Veibygging
  • Massefjerning
  • Masseflytting

Kompetanse