Revegetering

Grønås Bygg AS tilbyr muligheter for revegetering som raskt gir deg det resultatet du ønsker for ditt nærmiljø.

Vi kan i dag skaffe et utall av planter, trær og grøntarealer som tilpasses deg og dine ønsker.

  • Trær
  • Busker
  • Blomster
  • Grøntarealer
  • Kunstige dammer

Kompetanse